8147 697 - 050
evgeni@buras.co.il

שירותים

        
שירותי הנהלת חשבונות
דוחות שנתיים
דוחות כספיים
ייעוץ ותכנון מס
הצהרות הון
החזרי מס לשכירים
יעוץ בנושא דיני עבודה בישראל

דוחות כספיים


משרדנו מבצע עריכת והגשת דוחות כספיים לחברות, מלכר"ים ועצמאים  לאורך כל השנה, תוך כדי ניצול מקסימלי של כל זכויות המס המגיעות על פי החוק.
במהלך שנת המס אנו עוקבים וערוכים לשינויים המתרחשים בעסק באופן טבעי, כגון גידול או קיטון ניכר בהכנסות, כניסת משקיעים או גרומים אחרים לעסק, שינויים אלו ואחרים במבנה העסק מבחינה ארגונית וכל גורם נוסף העשוי להשפיע על תוצאות העסק בסה"כ ועקב כך – על חבות המס של העסק או הארגון. מעקב וטיפול נכון ימנעו "הפתעות סוף שנה" כגון תשלומי מסים עודפים, ובעיקר תשלומים בחסר.

אנחנו נמצאים בקשר אישי וארגוני (דרך גישה למחשבי רשות המיסים והביטוח הלאומי) על מנת לתת ללקוחותינו את האפשרות לשינוי מיידי והבטחת טיפול הולם.

על הדוחו"ת היוצאים ממשרדו לצאת בזמן, ואנחנו מקפידים על כך. מעבר לכך, על הדוחו"ת השנתיים להיות מבוקרים בידי רואה חשבון, עבור כל סוגי הארגונים: חברות, עצמאיים ומלכ"רים. דוחו"ת כספיים ודו"ח שנתי מבוקרים ויסודיים מאפשרים לעסק או ארגון לנצל באופן מיטבי את הטבות המס המגיעות לו, ולהביא לידי רשויות המס את המידע הרלוונטי על מנת לעמוד בדרישות החוק.

במקרה ויש צורך לתקן או להקפיד על עניין זה או אחר, אנחנו דואגים ליידע את לקוחותינו ולהציע דרכים באמצעותם יוכלו לנהל את עניינים באופן מקצועי ומיטבי, על מנת לעמוד בתקנים של הוראיות ניהול ספרים וניהול תקין של בית עסק.