8147 697 - 050
evgeni@buras.co.il

שירותים

        
שירותי הנהלת חשבונות
דוחות שנתיים
דוחות כספיים
ייעוץ ותכנון מס
הצהרות הון
החזרי מס לשכירים
יעוץ בנושא דיני עבודה בישראל

החזרי מס לשכירים

 כיום במדינת ישראל לא קיימת חובת הגשת דו"חות שנתיים ל-מס הכנסה. מומחים בתחום טוענים כי בעוד מספר שנים תהיה חובת הגשה לכל שכיר ושכיר במדינה, ולא רק עצמאיים ובעלי חברות יידרשו לכך . אי לכך, קיימת האפשרות להגשת דוחו"ת שנתיים ובקשה להחזרי מס, תחת הדו"ח הנקרא "בקשה להחזר מס לשכירים".
כעקרון, תנאי הבסיס לזכאות להחזר המס המדובר הוא תשלום מס הכנסה, כך שזכאי לקבל החזר מס מהדינה הוא בראש ובראשונה זה אשר שילם מס הכנסה ממשכורתו.

יש לדעת כי סף המס במדינת ישראל הינו כ – 4,500 ₪ לגבר וכ – 5,000 ₪ לאישה, וכי רק אלו שמשכורתם ברוטו הינה מעל הסכומים המצוינים ישלם מס הכנסה ויהיה זכאי להחזר – בתנאי שנסיבותיו האישיות נמצאות ברשימה המפורטת למטה:
(יש לציין כי זוהי רשימה חלקית הכוללת את העילות הנפוצות והמוכרות ביותר לקבל החזר מס)

– מצב בו נוצרת אי רציפות בעבודה עקב לימודים, הארכת חופשת לידה, נסיעה לחו"ל וכיוצא בכך.

– נכות בשיעור של 90% ומעלה בגין נסיבות רפואיות.

– שכירים הגרים באזורים המזכים בהטבות למס שלא דיווחו או קיבלו ממעסיקיהם את ההטבות קודם לכן
– במקרים מסוימים של פדיון מוקדם של קופת גמל, קרן השתלמות או ביטוח חיים, ניתן לקבל חלק מניכוי מס המקור של 35% בחזרה.

– במקרים בהם החלפת מקומות עבודה במהלך השנה גורם לשינוי מהותי בשכר בין השתיים, עלייה או ירידה בסך מכל 2000 ש"ח לחודש.

– חיילים משוחררים אשר זכאים להטבות מס מסוימות במשך 3 שנים מתאריך שחרורם, במקרה ושילמו מס ולא קיבלו זיכוי מהמעסיק.

– הפסדים בבורסה, במקרה ולא קוזזו באופן אוטומטי על ידי הבנקים.
– הצד המשלם מזונות אמור לקבל נקודת זיכוי בסך 2,200 ש"ח. במקרה ואינו מקבל לפחות 3.25 נקודות זיכוי בתלוש המשכורת, זהו סימן לכל שלא קיבל את הזיכוי ממעסיקו ויכול לדרוש אותו מרשויות המס.

– הורים לילד הנמצאה בחינוך מיוחד או סובל מנכות, זכאים ל-2 נקודות זיכוי בגין זה. מי שלא מקבל אותן ממעסיקו, רשאי לדרוש זאת מרשויות המס.

– אלו המשלמים עצמאית לקרן פנסיה בסכומים ניכרים, או ביטוח חיים, עשויים להיות זכאיים להחזר מס בגין תשלומים אלו.
משרדנו מגיש בקשות להחזיר מס בעקבות כל עילה רלוונטית הניתנת לדרישה ומימוש, ועושה זאת באופן מסודר ומקצועי, ומול מחשבי המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסה לאחר הצלבת נתונים.